Sr.No NAME ADDRESS  CONTACT
1 HALPATI MIRALKUMAR PARESHBHAI AT.PO. DHAMDACHHA MEHTA FLAIYA TA. GANDEVI DIST. NAVSARI 9574198598
2 DAS TRUSHAR ANILBHAI AT.PO. KOTHA, VIA AMALSAD TA. GANDEVI DI. NAVSARI 396310 9426892767